Ege Üniversitesi Yabancı Diller Yüksekokulu'na hoş geldiniz.
Hakkımızda > Yönerge
Yabancı Dil Öğretimi Yönergesi
T.C
EGE ÜNİVERSİTESİ
YABANCI DİL ÖĞRETİMİ YÖNERGESİ

BİRİNCİ BÖLÜM 

Amaç, Kapsam ve Dayanak

Amaç

Madde 1 –(1) Bu yönergenin amacı, Ege Üniversitesinde yabancı dil öğretimi ve yabancı dille öğretimin amaç, kapsam, uygulama ve değerlendirme esaslarını düzenlemektir.

Kapsam

Madde 2-(1) Bu yönerge, Ege Üniversitesi Yabancı Diller Yüksekokulu tarafından yürütülmekte olan ortak zorunlu yabancı dil dersleri ve yabancı dil hazırlık sınıfı eğitim programına ilişkin hükümleri kapsar.

Dayanak

Madde 3 –(1) Bu yönerge, 2547 Sayılı Yükseköğretim kanununun, 44. ve 49'uncu maddeleri ile "Yükseköğretim Kurumlarında Yabancı Dil Öğretimi Ve Yabancı Dille Öğretim Yapılmasında Uyulacak Esaslara İlişkin Yönetmelik hükümlerine" dayanılarak hazırlanmıştır.

Devamı için tıklayınız.
Pearson Akreditasyonu, okulumuzun kalite süreçlerinin, bağımsız bir uluslararası kalite ölçütü olan Pearson'ın Edexcel standardını sağladığını onaylar.
English
Italiano
Français
Select language:
Deutsch
Güncelleme: 11 Temmuz 2016
Okunma: kez