YETERLİK SINAVI

     Yönetmelikte sözü edilen Yeterlik sınavı (Yabancı Dil Muafiyet Sınavı), her öğretim yılı başında Yabancı Diller Yüksekokulu'nda yapılır.
       Öğrenciler bu sınava, kayıt sırasında kendilerine verilen üniversite kimliği ile gelmek zorundadırlar. Yanlarında üniversite kimliği olmayan öğrenciler sınava alınmaz. Cevap kâğıdını doldurmak için bu kimlik kartındaki bilgilere ihtiyaç olacaktır. Bu sınavın amacı, yabancı dil düzeyi yeterli olan öğrencilerimizin Hazırlık Sınıfı'nı okumadan kendi programlarına başlamalarını sağlayabilmektir. Bu sınavda geçme notu 100 üzerinden 70'dir. Sınav, sırasıyla Listening (Dinleme), Structure and Use of English (Dilbilgisi), Reading (Okuma) ve Writing (Yazma) bölümlerinden oluşmaktadır.  Sınava geç kalan öğrenciler, ilk yarım saat içinde Listening (Dinleme) bölümünün bitiminin ardından sınava girebilirler ancak Listening bölümü geç kalan öğrenciye tekrar okunmaz.

Anasayfa           Özel Kurslar         Yönetim        İletişim