YETERLİK SINAVI

Yönetmelikte sözü edilen Yeterlik sınavı (Yabancı Dil Muafiyet Sınavı), her öğretim yılı başında Yabancı Diller Yüksekokulu'nda yapılır.

Öğrenciler bu sınava, kayıt sırasında kendilerine verilen üniversite kimliği ile gelmek zorundadırlar. Yanlarında üniversite kimliği olmayan öğrenciler sınava alınmaz. Cevap kâğıdını doldurmak için bu kimlik kartındaki bilgilere ihtiyaç olacaktır. Bu sınavın amacı, yabancı dil düzeyi yeterli olan öğrencilerimizin Hazırlık Sınıfı'nı okumadan kendi programlarına başlamalarını sağlayabilmektir. Bu sınavda geçme notu 100 üzerinden 70'dir. Sınavdan 70'in altında not alan öğrenciler hazırlık okumak zorundadır ve bu sınavdan aldıkları nota göre uygun seviyedeki sınıflara yerleştirilirler.

Aşağıdaki öğrenciler muafiyet sınavında yalnızca Structure and Use of English (Dilbilgisi) ve Reading (Okuma) bölümlerinden sorumludurlar.

Dil grubu öğrencileri ise yukarıdaki bölümlere (Structure and Use of English (Dilbilgisi) ve Reading (Okuma)) ilaveten Listening, Writing ve Speaking bölümlerinden de sorumludurlar.

Sınava geç kalan öğrenciler, ilk yarım saat içinde Listening (Dinleme) bölümünün bitiminin ardından sınava girebilirler, ancak geç kalan öğrencilere Listening bölümü tekrar okunmaz.

Muafiyet sınavı örnekleri için tıklayınız.


Anasayfa           Özel Kurslar         Yönetim        İletişim
English
Français
Deutsch
Italiano
Vizyon&Misyon Projeler           2014-2015 Öğrenci El Kitabı: İngilizce Hazırlık - Almanca Hazırlık               Yardımcı İşitsel / Görsel Ders Materyalleri
Etkinlikler
Tanıtım videomuzu izlediniz mi?
Ege Üniversitesi - Yabancı Diller Yüksekokulu
kayıtlarımız başladı
Özel kurs