Hazırlık öğrencileri için kulüp etkinliklerine sağdaki menüden Kulüpler bağlantısından ulaşabilirsiniz.
Öğrenim Şekli
Öğrenim Şekli
Yabancı Diller Yüksekokulu

Hazırlık Sınıfları Öğrenim Şekli

Hazırlık sınıflarında haftalık ders saati toplam 22-26 ders saati arasında değişmektedir. Amaç, yıl sonuna kadar her düzeydeki öğrenciyi Yeterlik Sınavı'nın düzeyine ulaştırmaktır. Ege Üniversitesi'nde Yabancı Dil Hazırlık Öğrenimi, başarılı olmanız kaydıyla, iki sömestrlik bir öğrenimdir.  Geçme notu 100 üzerinden 70'dir.

Hazırlık Sınıfları Geçme Notu Nasıl Hesaplanır?

Geçme notu; yıl içi not ortalamasının %60'ı ile final sınavının %40'ının toplamıyla hesaplanır. Bu toplamı, 70 ve üzeri olan öğrenciler hazırlık eğitimini başarıyla tamamlamış olurlar. 70'in altı olan öğrenciler bütünleme sınavına girebilirler. Bu durumda geçme notları artık şöyle hesaplanır: Yıl içi not ortalamasının %60'ı ile bütünleme sınavının %40'ının toplamı. Yani bütünleme notu final notu yerine geçer.

Final Sınavından Kimler Muaf Olabilir?

Yıl içi not ortalamaları 85 ve üzeri olan öğrenciler başarılı kabul edilirler ve bu öğrencilerin final sınavına girmeleri gerekmez.

Yaz Okulu

Yıl sonunda başarısız olan öğrenciler, devamsızlıktan kalmamış olmak koşuluyla ve istedikleri takdirde Yaz Okulu'na gelebilirler. Öğrenciler Yaz Okulu boyunca yapılan derslerin %80'ine devam etmek zorundadırlar. Geçme notu 100 üzerinden 70'dir. Yaz Okulu sınavında başarısız olan öğrenciler bir sonraki Öğretim Yılı başında yine Eylül ayı içinde yapılacak Yeterlik Sınavı'na girebilirler ve bu sınavda 100 üzerinden 70 not alanlar başarılı sayılırlar.
Pearson Akreditasyonu, okulumuzun kalite süreçlerinin, bağımsız bir uluslararası kalite ölçütü olan Pearson'ın Edexcel standardını sağladığını onaylar.
English
Italiano
Français
Select language:
Deutsch
Güncelleme: 1 Eylül 2015
Okunma: kez